Wat is logopedie

In het dagelijks leven is het spreken en eten en drinken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, oren, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces.

Om te kunnen eten en drinken moeten wij onze spieren goed kunnen aansturen. Soms vraagt de medische situatie om een aanpassing daarin.

Stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en de mondspierfunctie, worden door de logopedist behandeld, zo nodig in samenwerking met andere disciplines.