Wat is logopedie

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, oren, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en de mondspierfunctie, worden door de logopedist behandeld, zo nodig in samenwerking met andere disciplines.

Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. Maar wat doet de logopedist?