Praktijk informatie

Met trots vertel ik u dat ik beschik over een ruime, moderne praktijk, voorzien van de nieuwste materialen en meetapparatuur, gelegen in het Medisch Centrum Bijsteren. Hierin zijn meerdere disciplines gevestigd: fysiotherapie, psychotherapie, pedicure en psychosomatische therapie.

Daarnaast heb ik een praktijk aan huis, gevestigd aan de Papiermakerstraat 28.

Ik geef logopedie op het gebied van eet- en drinkproblemen, de mondspierfunctie/de stem/de ademhaling/medisch gerelateerde spraakproblemen (ik ben gespecialiseerd in het behandelen van schisis)/strottenhoofd- en kaakproblematiek, zo nodig, in samenwerking met andere disciplines. Ik ben in het bijzonder gespecialiseerd in “logopedie en tandheelkunde”, als één van de zeven logopedisten in Nederland en ik ben opgeleid tot preverbaal logopedist.

 

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts, tandarts, orthodontist of een specialist worden verwezen voor logopedisch onderzoek of behandeling.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal ik u vragen waarom u of uw kind logopedie nodig heeft. Soms neem ik voor extra toelichting contact op met de verwijzend specialist. Dat zal ik altijd eerst met u overleggen.
U kunt zich bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina, middels het invullen van het formulier, het opnemen van telefonisch contact (tussen 12 en 13 uur op maandag, woensdag en vrijdag en 19:00 -19:30 op dinsdag en donderdag ) of het sturen van een mailbericht.

Behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Daarna doe ik onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek schrijf ik een onderzoeksverslag en een behandelplan. De conclusie bespreek ik met u, en we beslissen samen of de voorgestelde behandeling zal worden uitgevoerd. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk.  Tijdens de behandeling wordt er geoefend. Deze oefeningen moeten thuis herhaald worden. Bij behandeling van een kind is daarom de aanwezigheid van een ouder of verzorger noodzakelijk. Doelen kunnen anders niet gehaald worden. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht en de inzet thuis.

Als het noodzakelijk is voor de behandeling, dan bezoek ik de school of de thuissituatie van een kind. Dat kan buiten werktijd plaatsvinden.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisarts, orthodontist, tandarts, MKA chirurg, KNO-arts, fysiotherapeut, psycholoog, osteopaat, lactatiekundige e.a.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De behandeling wordt voor kinderen beneden de 18 jaar geheel vergoed en voor volwassenen geheel of gedeeltelijk. Hierover vindt u informatie in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de basisverzekering zit logopedie in het basispakket, voor zowel kinderen als voor volwassenen. Uw logopedist moet wel een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, om vergoeding te krijgen. Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Voor volwassenen geldt dat zij per jaar een bepaald bedrag aan zorg eerst zelf moeten voldoen (het eigen risico), alvorens vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen mijn logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Ik leef het privacyreglement van de NVLF na.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Ik volg de klachtenregeling van de NVLF. U kunt deze inzien in mijn praktijk.