Liplikken en lipbijten

Liplikken en lipbijten zijn afwijkende lipgewoonten. Dit komt voor bij mensen die door de mond ademen. Doordat de lippen droog worden tijdens het mondademen wordt het veelal als ‘prettig’ ervaren om de lippen te bevochtigen met de tong. Lipbijten is meestal een gevolg van liplikken. Er ontstaat daardoor een rode rand rond de lippen.

Wat doet de logopedist?

Ik onderzoek in welke situaties er aan de lippen wordt gelikt of erop wordt gebeten. Omdat dit gedrag te maken heeft met het ademen door de mond, breng ik ook dit gedrag in kaart. Ik geef uitleg over de gevolgen van liplikken/lipbijten en mondademen en help bij het afleren van deze gewoonte. Ik reik hulpmiddelen aan om het gedrag af te leren. Er wordt meestal een schema bijgehouden van het wel/niet vóórkomen van het gedrag. Ik coach u of uw kind daarin.

Open mondgedrag heeft een lage tongligging tot gevolg.