Adem

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen. Zij worden kortademig, ademen “piepend” of moeten hoesten. De benauwdheid ontstaat doordat de spieren rond de luchtwegen samentrekken, de wand van de luchtwegen opzwelt en de productie van taai slijm toeneemt.

Astma aanvallen worden veroorzaakt door pollen, stof, dierenhaar, koude lucht, rook, oplosmiddelen en lichamelijke inspanning.

Ik kan helpen bij het aanleren van een juiste plaats van ademen, de ademverdeling en het verminderen van de chronische hoest. Ook leer ik de patiënt om de gecontroleerde ademhaling te gebruiken tijdens het spreken of tijdens aanvallen.

Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra CO2 wordt uitgeademd. Dit kan verschillende gevolgen hebben. Duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen zijn veel genoemde symptomen.

Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante, onjuiste manier van ademen (chronische vorm).

Ik zal de patiënt inzicht verschaffen in de problemen die met de hyperventilatieklachten samenhangen. Er wordt een functioneel en evenwichtig adempatroon in rust, tijdens spreken en andere lichamelijke inspanningen aangeleerd. Men leert ook de aanval van hyperventilatie af te breken. Algemene ontspanningsoefeningen maken deel uit van de behandeling.

Gespannen, hoorbaar en zichtbaar ademen kan men als foute gewoonte aanleren. Wanneer dit tijdens spreken, zingen en roepen wordt toegepast zal men stemklachten en/of stemvermoeidheid ontwikkelen.

Ik kan de (beroeps)spreker, de (beroeps)zanger(es) leren de adem op een juiste manier in te zetten tijdens presentaties.