Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer: 09904933891. Daarnaast heb ik regelmatig overleg met collega-logopedisten en andere (para)medici.

Ik ben allround opgeleid en heb ruime ervaring. Ik volg elk jaar na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

Hieronder de meest recente scholing:

Scholing 2020:

18-02-2020: Ik gaf scholing aan mondhygiënisten tandartsenpraktijk Breuklander.

27 en 28-02-2020: Scholing “Voice Skills” (stemproblematiek).

3-11-2020: Scholing “Mondfotografie”.

12-11-2020: Ik gaf scholing aan tandartsen van de praktijk voor mondzorg, te Garderen.

Scholing 2021:

30 en 31 januari en 26 en 27 februari: Scholing “Kauw- en kaakproblemen”, te Antwerpen.

23 en 24 september: Interdisciplinair overleg in de tongriemkliniek, te Groningen.

5 en 19 november: Scholing “Instrumenteel slikonderzoek”, AMC.

23 november: Scholing “Voeding bij slikstoornissen”, te Zwolle.

9 december: Scholing “Logopedie bij schisis”, te Mechelen.

Scholing 2022:

20 januari: Ik gaf scholing aan collega-logopedisten op het gebied van lip/tongriempjes.

21 april en 9 juni:  Scholing: “Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen-I”, te Nijmegen.

31 mei: Scholing: stemmetingen “lingWAVES”, te Putten.

8 september: Scholing: “Cervicale Auscultatie”, Radboud UMC, te Nijmegen.

5 oktober en 12 oktober: Scholing: “Flesweigering”, digitaal.

24 oktober: Collegiaal overleg nazorg na frenulotomie, te Groningen.

14/15 september, 12/13 oktober, 9/10 november: Scholing: “Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen-II”, te Nijmegen.

8 december: Collegiaal overleg met logopedisten uit Brussel.

15 december: Scholing: “DRIP: speekselverlies bij jonge kinderen”, Radboud UMC, te Nijmegen.

Scholing 2023:

17 januari: Overleg op het KDV “Pepersgoed” over kinderen met eet- en drinkproblemen.

23 januari: Overleg Nederlandse Vereniging Prelogopedisten, te Zwolle.

24 januari: Overleg in de Verloskundigenpraktijk Putten over drinkproblemen bij baby’s.

3 februari: Overleg op het KDV “Kukeleku” over kinderen met eet- en drinkproblemen.

Vanaf maart tot en met 22 juni: Scholing: “Mondmotoriek bij 0 tot 4  jarigen”.

31 maart : Scholing binnen de Tongriem Kliniek Groningen en symposium door dr. Kotlow en dr. Slagter over lip- en tongriempjes, te Groningen.

24 mei: Ouderavond eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.

juni-september 2023: Scholing “Baby’s eten zelf”.

7, 14 en 21 augustus en 3 september: Scholing “Larynxmanipulatie”, te Heiloo.

21 september: Lezingen preverbale logopedie

Ik ben officieel gecertificeerd tot OMFT kwaliteitsgeregistreerd logopedist.  Dit betekent dat ik op de hoogte ben en blijf van de vakkennis “logopedie en tandheelkunde”. Ik behandel de spierfunctie. Sinds november 2022 ben ik officieel gecertificeerd preverbaal logopedist.

Door het volgen van cursussen, het bezoeken van symposia, het begeleiden en lesgeven aan studenten, multidiscipinair overleg, het bestuderen van literatuur, het ontwikkelen van studiemateriaal en behandelmateriaal en het geven van presentaties binnen HBO instellingen en aan collega’s, versterk ik mijn kwaliteit.

Ik werk vanaf 1993 als logopedist, dus ik beschik over veel ervaring.