Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ik ben lid van deze beroepsvereniging onder nummer: 1000376. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer: 09904933891, en werk ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Daarnaast heb ik regelmatig overleg met collega-logopedisten.

Ik ben lid van het samenwerkingsverband:  “Logopedie Samen Passend”, opgezet na het ontstaan van passend onderwijs. Hierover vindt u meer informatie op de site: www.logopediesamenpassend.nl

Ik ben allround opgeleid en heb ruime ervaring. Ik volg elk jaar na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

Hieronder de meest recente scholing:

Scholing 2017:

27-01-2017: Multidisciplinaire benadering van de orofaryngeale slikproblematiek.

10-06-2017: OMFT-3 Verdiepingscursus B.

14-07-2017: CMD, Casuïstiek en houding, deel 1 en deel 2.

14-10-2017: Kinesiotaping.

Scholing 2018:

14-04-2018: Massagetherapie.

01 en 02-06-2018: OMFT-3 Verdiepingscursus B: upper airway, frenulum, gezichtsontwikkeling.

22-10-2018: Bezoek aan de tongriemkliniek (bijwonen van operaties) / werkoverleg

5 en 19-10-2018: Kauwobservatie en evaluatie instrument.

Scholing 2019::

11-01-2019: Multidisciplinair overleg team OMFT-gecertificeerden.

22-03-2019: expertisedag: schisis, slaapapneu, ademhaling, buisjes en amandelen, kinder-KNO.

24-5, 7-6, 28-6-2019: logopedie bij COPD en astma.

10-09-2019: ik gaf scholing aan mondhygiënisten (Intercollegiaal Overleg).

12-09-2019: triggerpoints en biofeedback (gericht op kaakproblematiek).

01-10-2019: ik gaf les aan kleuters. Thema: “ademhaling”.

05-11-2019: OMFT-symposium Dr. German Ramirez.

Scholing 2020

18-02-2020: ik gaf scholing aan mondhygiënisten tandartsenpraktijk Breuklander.

27 en 28-02-2020: scholing Voice Skills (stemproblematiek).

Op 14 juli 2017 ben ik officieel gecertificeerd tot OMFT kwaliteistgeregistreerd logopedist. Daarmee ben ik één van de 7 logopedisten binnen Nederland met deze expertise. Dit betekent dat ik op de hoogte ben en blijf van de vakkennis “logopedie en tandheelkunde”. Ik behandel de spierfunctie.

Door het volgen van cursussen, het bezoeken van symposia, het begeleiden en lesgeven aan studenten, multidiscipinair overleg, het bestuderen van literatuur, het ontwikkelen van studiemateriaal en behandelmateriaal en het geven van presentaties binnen HBO instellingen en aan collega’s, versterk ik mijn kwaliteit.

Ik werk vanaf 1993 als logopedist, dus ik beschik over veel ervaring.