Stem

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid, valt de stem weg of slaat de stem over.

Stemstoornissen zijn in te delen in twee groepen :

 • Organische stemstoornissen
  – Primair organische stemstoornissen door uiteenlopende inwendige en uitwendige oorzaken (bijvoorbeeld: endocriene veranderingen, een larynxtumor of stembandparalyse).
  – Secundair organische stemstoornissen door weefselstructuurveranderingen t.g.v. verkeerd stemgebruik, overbelasting of stemmisbruik. (bijvoorbeeld: stembandknobbels, stembandoedeem, chronische hyperplastische laryngitis).
  .
 • Functionele (niet-organische) stemstoornissen
  Het stemorgaan is niet beschadigd, maar wordt verkeerd gebruikt, misbruikt of overbelast. Als dit langdurig aanhoudt, kan het stemorgaan beschadigen en kan er een organische verandering optreden.

Symptomen van Stemstoornissen

 • Heesheid (langer dan 2-3 weken)
 • Pijn in de keel na het spreken
 • Snel vermoeid zijn door spreken
 • Wegvallen van de stem
 • Drukkend gevoel in de keel (globusgevoel)
 • Klachten van benauwdheid tijdens het spreken
 • Niet meer kunnen roepen of zingen
 • Stemdaling of –stijging
 • Stemzwakte, geringe draagkracht van de stem
 • Afname van de stemomvang (bij zangers)

Ik zal nagaan of een onderzoek door de K.N.O. arts noodzakelijk is.

Ik zal, na een uitgebreid gesprek over de symptomen, een klinisch stemonderzoek afnemen. Ik beoordeel de stem door inzet van het programma lingWAVES. Dit is een internationaal, moderne, professionele, digitale meting die frequentie, luidheid en kwaliteit meet van de stem bij allerlei spreektaken. Daarnaast bekijk ik de gedragingen (houding en ademhaling) tijdens stemgeving. Soms zal ik de spieren rond het strottenhoofd palperen.

Afhankelijk van de diagnose kan de behandeling bestaan uit logopedie, medicijnen, een chirurgische ingreep of een combinatie hiervan. Chirurgische ingrepen zijn geschikt om afwijkingen aan de stembanden te verhelpen (poliepen, cystes, knobbeltjes,..) of om problemen met stembandsluiting te verhelpen (bv. bij stembandverlamming). De logopedische behandeling is erop gericht om de stemkwaliteit te verbeteren door stemmisbruik, stembelasting en leefgewoonten te bespreken en soms aan te passen, oefeningen te doen op het gebied van ademhaling en houding en het geleerde te koppelen aan het stemgeven.

Ik behandel zeker ook beroepssprekers en zangers (ook klassiek geschoolden).