Cliëntenrechten

Ter inzage in mijn praktijk aanwezig:

Samenvatting van de “Wet cliëntenrechten zorg”.

Klachtenregeling.

Incidentenregistratieformulier.