Preverbale logopedie en ARFID

Een preverbaal logopedist is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan het jonge kind dat eet- en drinkproblemen ervaart. Omdat voeding van levensbelang is, streef ik ernaar dat deze hulp altijd binnen een week geboden wordt.

In november 2022 heb ik de studie op dit gebied afgerond. Daarnaast heb ik studie gevolgd op het gebied van ARFID. Ik ben dus op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van:

Overstap van sonde naar oraal voeding verwerken

Overmatig verslikken

Problemen met het drinken uit borst en/of fles

Problemen met de overgang van uit de borst drinken naar uit de fles drinken

Problemen met de overgang naar vast voedsel 

Problemen met leren eten van een lepel

Problemen met het leren drinken uit een open beker 

Problemen met leren kauwen

ARFID = te weinig en te selectief eten

Bij een overstap vanuit het ziekenhuis (als daar de eet/drinkproblemen van uw kind al aandacht hebben gehad) zal ik overleg hebben met de collega-logopedist die uw kind behandelde en ik zal mij inlezen in de eet/drinkgeschiedenis van uw kind. Ik zal een aanvullend onderzoek verrichten gericht op de hulpvraag. Dat zal in de meeste gevallen een observatie van het eet/drinkmoment, een mondonderzoek en cervicale auscultatie (het slikmoment beluisteren met een stethoscoop) betreffen.

Bij ARFID zal ik u een vragenlijst (P-AR-Q) laten invullen betreffende het eetgedrag van uw kind, de houding t.a.v. eten, de algemene gezondheid en functiebeperkingen. Deze geeft een waarschijnlijkheidsdiagnose ARFID. Mogelijk volgt daarna het interview (PARDI) om diagnose en de ernst van het eetprobleem vast te kunnen stellen.

Daarna zal ik een plan van aanpak opstellen, wat ik met u zal bespreken.

Behandeling en onderzoek kan plaatsvinden in de thuissituatie en in mijn praktijk.