Wat doet een logopedist

Logopedisten houden zich bezig met stoornissen op het gebied van communicatie en met stoornissen op het gebied van de spierfunctie om spreken, eten en drinken mogelijk te maken.

Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Het hebben van een goede spierfunctie maakt dat wij zonder pijn en met de juiste bewegingen van lippen, tong en kaak kunnen spreken, eten en drinken en dat de orofaciale ontwikkeling juist verloopt.

Logopedie kent vier behandelgebieden: taalstemspraak, en gehoor.

De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.
Deze problemen worden onderverdeeld in aandachtsgebieden. Deze zijn: